مشاوره رایگان

تمام دانش پذیران عزیز ,برای هرگونه مشاوره جهت مشورت در دوره ها ,رویدادها و استفاده از دیگر امکانات مدرسه باشگاه کسب و کار مراحل زیر را انجام دهند:

  • با شماره ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۹۹ تماس حاصل نمایید.
  • وقت مشاوره حضوری هماهنگ می شود.
  • می توانید در کارگاه ها یا مشاوره های گروهی موجود بر روی سایت ثبت نام کنید.
  • در زمان تعیین شده برای مشاوره های گروهی حضور داشته باشید.