مهارت ارتباطی بانوان در کسب و کار

ساعات برگزاری : 16 الی 20

روز های برگزاری : (یکشنبه , سه شنبه )

تاریخ شروع دوره : 1400/07/25 الی 1400/07/27

هزینه دوره : 750,000 تومان
0 % پیش پرداخت

مدرس : مهسا نوتاش

انتخاب و ثبت نام
مدت زمان دوره : 8 ساعت

توضیحات دوره

مهارتهاي ارتباط  توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند تا در مذاکره و تعامل با افراد مختلف در محیط کسب و کار موفق باشیم که البته با توجه به حضور پررنگ زنان در محیطهای کاری لازم است تا بار دیگر این مهارت مرور شود و در جهت تقویت هر یک از آنها اقدام گردد. به طوري که با دیگران ارتباط سازگارانه و مفیدي را برقرار کنیم و ضمن کسـب موفقیـت در کسب و کار خود  احسـاس شادمانی داشته باشیم .
 

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

بانوان علاقه مند.

سرفصل‌

  • مذاکره چیست؟
  • تفاوت های رفتاری زنان و مردان در مذاکره و دلایل آن
  • اصول و فنون مذاکره ویژه زنان
  • تکنیک های مناسب برای زنان در مذاکره
  • برنامه ریزی رشد شغلی و حرفه ای ویژه زنان
  • فنون ارتباط موثر در محیط کار ویژه زنان
     

دوره های مشابه